การเมือง

โควิดเรือนจำ พบติดเชื้อ 5 พันกว่าคนแล้ว 'ราชทัณฑ์' ยันคุมได้ ไม่ได้ปกปิดข้อมูล

16 พ.ค. 2564

460 view

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ : เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10:20 - 12:20 น.

ราชทัณฑ์ พบผู้ต้องขังติดโควิด-19 เพิ่ม 1,219 ราย เรือนจำกลางคลองเปรม 510 ราย เรือนจำ​พิเศษกรุงเทพฯ 88 ราย เรือนจำ​พิเศษธนบุรี 621 ราย ยืนยันควบคุมได้ ไม่ได้ปกปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อ


กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยยอดผู้ติดโควิด-19 จากการตรวจแบบเชิงรุก 100% โดยเฉพาะในเรือนจำและทัณฑสถานในกลุ่มลาดยาว ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,219 คน ใน 3 เรือนจำ ประกอบด้วย เรือนจำกลางคลองเปรม 510 คน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 88 คน และเรือนจำพิเศษธนบุรี 621 คน ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564


ทั้งนี้ เป็นผู้ต้องขังกลุ่มสีแดง ที่มีการส่งตัวรักษาโรงพยาบาลภายนอก จำนวน 6 ราย ที่เหลือเกือบทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย


กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่า ยอดผู้ติดเชื้อที่พบในเวลานี้ สืบเนื่องจากการเร่งตรวจเชิงรุกในผู้ต้องขังแบบ 100% ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการ Bubble and Seal ทั่วประเทศ


อีกทั้งความสามารถในการตรวจหาเชื้อที่ดำเนินการได้ในปริมาณมากขึ้น จากการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ โรงพยาบาลแม่ข่าย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อและกลุ่มที่ยังไม่ติดเชื้อแยกจากกัน จนสามารถตรวจแล้วเสร็จ 100% ในระยะเวลารวดเร็ว ก่อนที่จะรายงานข้อมูลทั้งหมดไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ​(ศบค.)


ต่อจากนี้ กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ใน 2 กรณี คือ


1. การติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ซึ่งต้องตรวจหาเชื้อทุก 14 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวังไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงครอบครัวด้วย


2. การติดเชื้อจากผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล และผู้ต้องขังออกศาล ได้เพิ่มระยะเวลาในการกักตัวจากเดิม 14 วัน เป็น 21 วัน โดยต้องตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ก่อนเข้าห้องแยกกักโรค และก่อนครบระยะกักตัว


นอกจากนี้ ยังได้หาแนวทางต่าง ๆ เพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังเข้าใหม่ ตลอดจนเน้นการไต่สวนผ่านระบบ Conference เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผู้ต้องขังไปศาล รวมทั้งเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง โดยขณะนี้เริ่มฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำส่วนใหญ่แล้ว สำหรับผู้ต้องขังจะเริ่มต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว จนครอบคลุมผู้ต้องขังทุกรายในที่สุด


พร้อมกันนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมราชทัณฑ์ (ศกค.รท.) เพื่อเป็นการรับมือ แก้ไข และจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะทำให้กรมราชทัณฑ์สามารถดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเร่งประสานไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย การเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสำรองยาที่ใช้รักษาให้เพียงพอ โดยยึดหลักความเท่าเทียมในด้านการรักษาพยาบาลอย่างเสมอภาค


กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า ไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ที่ผ่านมาจำเป็นต้องรอการรวบรวมเพื่อยืนยันยอดหลังตรวจครบ 100% ก่อนรายงาน ศบค. ซึ่งในระหว่างนั้นก็มีกระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อตลอดเวลา และหากรายใดต้องการแจ้งให้ญาติทราบ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการแจ้งเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องขังว่าต้องการแจ้งญาติหรือไม่


อย่างไรก็ตาม หากญาติมีความกังวลใจ สามารถติดต่อสอบถามที่เรือนจำและทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่ได้ โดยสามารถค้นหาช่องทางติดต่อได้ที่ LINE ID @thaidocรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/ZWmUU-lbCM0

ข่าวยอดนิยม