พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทานฯ ที่ จ.บุรีรัมย์ มอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด เป็นวันที่ 5

15 พ.ค. 2564

38 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประกอบอาหาร มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ที่โดมสวน รมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ด้วยทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โดยวันนี้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน มอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3 พัน 799 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ,โรงพยาบาลบุรีรัมย์ , ชุมชนบริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี , อำเภอปะคำ , อำเภอชำนิ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด-19


โดยอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ ได้สนับสนุนอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ โดยรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากชุมชนต่าง ๆ พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่มอบอาหารกล่องพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้พิการ


ทั้งนี้สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE หรือโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" เลขที่ 023-6-06799-0


พร้อมกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวัตถุดิบ เพื่อใช้ในโครงการ "กล่องอาหารปันสุข ที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร" ได้สนองพระดำริ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบกล่องอาหารปันสุข แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่ชุมชนซอยพระเจน จำนวน 390 ชุด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เขตปทุมวัน รวมทั้งสิ้น 450 ชุด


ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมสนับสนุนโครงการ กล่องอาหารปันสุข ได้ที่บัญชี วัดปทุมวนาราม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 218-270241-5

ข่าวยอดนิยม