พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน 'เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์' แก่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

15 พ.ค. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์


วันนี้ (15 พ.ค. 64) ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์พระราชทาน ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" จัดซื้อ "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" (Oxygen High Flow) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน ให้สามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น และหากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 หมดไป จะสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ช่วยเหลือคนไข้อื่นได้ในอนาคต


ทั้งนี้ จากการระบาดระลอกใหม่ ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วย เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะ "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวยอดนิยม