พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคกก.กลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของโครงการหลวง ครั้งที่ 7

14 พ.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของโครงการหลวง ครั้งที่ 7 ในรูปแบบการประชุมทางไกล


วันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ให้มูลนิธิโครงการหลวง บรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน โดยได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการทดลองแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด ที่มีปริมาณมาก และมีคุณค่าอาหารสูง เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร


นอกจากนี้ยังช่วยดูแล แก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร โดยเฉพาะที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการใหม่ และยังได้รับความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร "โครงการหลวง" ซึ่งจะเริ่มทดสอบในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลอตอ พร้อมพัฒนาทักษะภาษาไทย แก่เด็กนักเรียน และเกษตรกร สนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ แก่เยาวชนช้างเผือก เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงสู่สากลในอนาคต


ด้านการพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมวิธีการเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชท้องถิ่นแก่เกษตรกร พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนเภสัช โดยปัจจุบันการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้ขยายเพิ่มขึ้น เกษตรกรปรับเปลี่ยน จากทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นการปลูกพืชเขตหนาว


ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ พัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรวบรวมข้อมูล รวมทั้งองค์ความรู้ที่สำคัญ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนา บนพื้นที่สูงของประเทศ และเกิดประโยชน์กว้างขวางไปยังนานาประเทศ

ข่าวยอดนิยม