เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 เพิ่มทางเลือกลูกหนี้

14 พ.ค. 2564

201 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

แบงก์ชาติ จับมือ สถาบันการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 เพิ่มทางเลือกลูกหนี้ ชำระไม่ไหว คืนรถ-รวมหนี้ได้


โดยนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อย ที่ประสบปัญหาด้านรายได้ลดลง ส่งสัญญาณต่อการชำระหนี้ที่ลำบากมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ น็อนแบงก์ ออกมาตรการ “เร่งด่วน” ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 ครอบคลุม 4 กลุ่มสินเชื่อ ได้แก่


1.สินเชื่อส่วนบุคคล-สินเชื่อบัตรเครดิต ให้ขยายระยะเวลาและลดดอกเบี้ยให้มากที่สุด หากขยายระยะเวลาเกิน 48 งวด ให้ทบทวนดอกเบี้ยที่เหมาะสม


2.สินเชื่อจำนำทะเบียนรถและจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ ให้ลด-พักการชำระค่างวด และเพิ่มทางเลือกให้ลูกหนี้สามารถคืนรถได้ หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพื่อลดการฟ้องร้อง และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรือลดค่างวด


เช่นเดียวกับ 3. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่เปิดให้คืนรถได้ หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยภาระหนี้คงเหลือสามารถบริหารจัดการตามกำลังของลูกหนี้ โดยห้ามคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญาเดิม


และ4.สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มทางเลือกทั้งการพักชำระเงินต้น จ่ายดอกเบี้ยบางส่วน พักค่างวด


ซึ่งการออกมาตรการครั้งนี้ จะช่วยลูกหนี้ได้ตรงจุด และทันการณ์มากขึ้น โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ถึงสิ้นปี ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องไม่เป็นลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 มี.ค.63สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/5Ql0kbiykLk

ข่าวยอดนิยม