ในประเทศ

คุมเข้มเปิดห้องจับสลาก-สอบ-มอบตัว เข้าเรียนประถม-มัธยม อนุญาตให้รวมตัวได้เกิน 20 คน

14 พ.ค. 2564

394 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

วานนี้ (13 พ.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กล่าวว่า จากการที่มีประกาศมาตรการห้ามใช้อาคารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีข้อเสนอ 3 ประเด็น ซึ่งที่ประชุม ศปก.ศบค.มีการอนุมัติเห็นชอบ คือ


1.อนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียน 2 ระดับชั้น คือ ป.1 ในการจับฉลากเข้าเรียน และ ม.1 และ ม.4 ขอใช้เป็นสถานที่สอบคัดเลือกและจับฉลาก รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่จับสลาก สอบคัดเลือก รายงานตัว มอบตัว และยื่นความจำนงกรณีเด็กไม่มีที่เรียน


2.อนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนที่จำนวนมากกว่า 20 คน ในสถานศึกษาที่มีการจับสลากและการสอบคัดเลือกนักเรียน


และ 3.ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด รวมทั้งมาตรการของจังหวัดในพื้นที่ นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เทียบเคียงกัน เช่น สำนักการศึกษาของ กทม. ใช้รูปแบบเดียวกันได้ แต่ต้องขออนุญาตขึ้นมา เช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆ ที่มีหน่วยงานการศึกษาขอให้ทำเรื่องขึ้นมาเช่นกัน


สำหรับกำหนดการรับนักเรียนชั้น ป.1 จับฉลากสอบคัดเลือก วันที่ 15 พ.ค. รายงานตัวมอบตัวภายใน 16 พ.ค.

ม. 1 จับสลาก/สอบคัดเลือก วันที่ 19-22 พ.ค. รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 29 พ.ค.

ม.4 จับสลาก/สอบคัดเลือกวันที่ 19-23 พ.ค. รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 30 พ.ค.

และกรณีเด็กไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนง วันที่ 25-29 พ.ค. รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 30 พ.ค.


ส่วนมาตรการการจัดห้องจับฉลากและห้องสอบคัดเลือก ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.กรณีใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8×8 เมตร) จัดไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด

2.กรณีใช้ห้องเรียนขนาดอื่น หรืออาคารอเนกประสงค์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด

3.จัดเตรียมห้องสอบสำรอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือสภาพอากาศปิด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

4.ทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกัน ด้วยน้ำยาหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้


มาตรการวันจับสลาก ต้องใส่หน้ากากทุกคน คัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าจับฉลาก ผู้ควบคุมการจับฉลาก ผู้เข้ามาในสถานที่จับฉลาก จัดจุดล้างมือ ให้ผู้ปกครองจับฉลาก โดยไม่ต้องนำนักเรียนมา เพื่อลดความหนาแน่น ลดการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร โรงเรียนต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่มีการจำหน่ายอาหารในวันจับฉลาก


จัดสถานที่สำหรับผู้เข้าจับฉลากชุดละ 20 คน นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร เพื่อรอเรียกเข้าจับฉลาก ให้เรียกจับฉลากเป็นช่วงเวลา ช่วงละ 30 นาที จับฉลากเสร็จแล้วกลับทันที จัดเตรียมถุงมือยางให้ผู้จับฉลาก แอลกอฮอล์ล้างมือ ประสาน รพ.และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ และจัดห้องพยาบาล


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/aUS4s8N6NWU

ข่าวยอดนิยม