พระราชสำนัก

หน่วยงานต่างๆ ร่วมประกอบอาหารช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

13 พ.ค. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยงานต่างๆ ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคโควิด 19 และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ผู้ถูกผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้ถูกผลกระทบ


โดยวันนี้จะมอบอาหารพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนอำเภอต่างๆ และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งได้รับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากสัมมาชีพชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ


พร้อมกันนี้ได้นำอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จำนวน 3 ราย


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร


และที่อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ นางรติรส จุลชาติ เป็นผู้อัญเชิญเงินพระราชทาน ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อสมทบทุนการจัดทำอาหารกล่องมอบให้บุคลากร ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ดำเนินการจัดทำ และมอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลที่ได้รับอาหารกล่องแล้วกว่า 20 แห่ง


และในวันนี้ จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกันประกอบอาหารกล่อง จํานวน 300 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลสนามสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


ข่าวยอดนิยม