พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องออกซิเจน แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ

13 พ.ค. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องออกซิเจน สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ


วันนี้ ที่โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ นายดิเรก สังข์ศร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ หรือ เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศ อัตราการไหลสูง พระราชทาน จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของทางโรงพยาบาล โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" จัดซื้อ ด้วยเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของจังหวัดชัยภูมิ วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 คน รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่นี้ 237 คน กำลังรักษา 119 คน รักษาหาย 113 คน เสียชีวิต 5 คน


นอกจากนี้ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานจำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลฯ


โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเครื่องออกซิเจนดังกล่าวจะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น และหากสถานการณ์โควิด-19 หมดไป จะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ช่วยเหลือคนไข้อื่นได้ในอนาคต


และที่ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 6 เครื่อง พร้อมพระราชทาน อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ แบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ รวม 5 ชุด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการรักษา ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องออกซิเจน ให้กับทางโรงพยายาลไปแล้วจำนวน 10 เครื่อง


ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 ซึ่งเงินบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข่าวยอดนิยม