พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย ตั้งครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

12 พ.ค. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


วันนี้ ที่โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"


ทั้งนี้ ด้วยทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ประกอบอาหาร มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้แทนชุมชนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1,500 ชุด และอำเภอคูเมือง จำนวน 2,000 ชุด รวม 3,500 ชุด พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่มอบอาหารกล่องพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้พิการ 3 คน ในตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE หรือโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" เลขที่ 023-6-06799-0


และที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า มีจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบด้วยบุคลากร และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันประกอบอาหารกล่อง เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอราวัณ 2 จํานวน 300 กล่อง และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 300 กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กิจกรรมดังกล่าวยังมีผู้สมทบทุนจากบุคคลภายนอก เครือข่ายสถานประกอบการ และหน่วยงาน ในการจัดทําอาหารกล่องในแต่ละวันด้วย


ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี และเป็นผู้ให้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มาอย่างยาวนาน ทรงมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นํามาเป็นหลักในการดําเนินงาน ส่งผลให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวยอดนิยม