พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ รพ. เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

11 พ.ค. 2564

28 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19


วันนี้ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก นายแพทย์กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ ,เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบพกพาพระราชทาน


ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" จัดซื้อ "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" (Oxygen High Flow) จำนวน 480 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19 จาการที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้ ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก หลายโรงพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และประชาชนผู้มารับบริการ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


และที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ได้รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะช่วยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ สามารถรับมือกับสถานการณ์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ จากการแพร่ระบาดของโรคได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพสกนิกรมาโดยตลอด


ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 ซึ่งเงินบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข่าวยอดนิยม