พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาฯ จัดซื้อเครื่องออกซิเจน มอบ รพ.

10 พ.ค. 2564

50 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆ จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ


วันนี้ ที่โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน มูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบ "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" (Oxygen High Flow) พระราชทาน ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แก่โรงพยาบาลตากสิน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก หลายโรงพยาบาล ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะ "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน เพื่อให้มีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น


ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง "กองทุนชัย พัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของที่มีความจำเป็น ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563


หลังจากนั้นได้ พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดซื้อ "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" จำนวน 480 เครื่อง และมีพระราชานุมัติพระราชทาน แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวม 449 เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งมอบต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรค ระบาดต่างๆ )" ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม