พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานข้าวสารหอมมะลิแก่ ปชช.ในกรุงเทพฯ ที่ต้องกักตัวจากโควิด-19

08 พ.ค. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานข้าวสารหอมมะลิ จากโครงการซแรย์อทิตยา แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


วันนี้ (8 พ.ค. 64) ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญข้าวสารหอมมะลิพระราชทานจากโครงการซแรย์ อทิตยา ในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จำนวน 2 พันกิโลกรัม มอบแก่ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19


ด้วยทรงห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพ และทรงเห็นถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ได้ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน


โครงการซแรย์อทิตยา เกิดขึ้นจากพระดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาอาชีพหลัก และสร้างรายได้จากอาชีพเสริม ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


การได้รับพระราชทานข้าวสารหอมมะลิครั้งนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ประชาชนกรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้


ข่าวยอดนิยม