พระราชสำนัก

จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหาร มอบบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

07 พ.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกันประกอบอาหาร เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสาของสถาบันฯ ประกอบด้วยบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมกันประกอบอาหารกล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลตากสิน โดยในแต่ละวันได้รับความร่วมมือ จากสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ เครือข่ายสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ หมุนเวียนมาช่วยกันประกอบและบรรจุอาหาร พร้อมน้ำดื่ม สำหรับนําส่งโรงพยาบาล ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน

ข่าวยอดนิยม