พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล และชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ทรวงอก แก่โรงพยาบาลสนาม

07 พ.ค. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

วันนี้ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ทรวงอก ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 16 ราย มียอดผู้ป่วยระลอกใหม่สะสมจำนวน 714 ราย รักษาหายแล้ว 330 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 380 ราย และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานชุดดังกล่าว จะทำการตรวจจับแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติ แสดงผลผ่านหน้าจอทันที แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ปอด ของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์ หาร่องรอยโรค หรือความผิดปกติของโรค ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการตรวจ และลดความเสี่ยงของแพทย์ได้เป็นอย่างดี


และที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ทรวงอก ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทาน สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถทำการวิเคราะห์ ประเมินคัดกรองผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงขยายเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น และพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงที เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิต

ข่าวยอดนิยม