พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

07 พ.ค. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท 


วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 และจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดี บริเวณหน้าที่ตั้งหน่วย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหารสำนักงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564


นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท คิงฟูดกรุ๊ป จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทาน พายต้นแบบหน้าพระราชทาน และน้ำผลไม้สูตรพระราชทาน ระหว่างวันที่ 2 ถึง 30 เมษายน 2563 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชาย โลหิต และผู้แทนกองทุนครอบครัวหาญพานิช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้


1. นางสาวศศิธร หาญพานิช ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชาย โลหิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา


2. นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้แทนกองทุนครอบครัวหาญพานิช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุดอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกล เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาทางไกล การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข และการบรรเทาความยากจน ตามพระราชดำริข่าวยอดนิยม