ประชาสัมพันธ์

SUPER JOY MID-YEAR GRAND SALE

17 มิ.ย. 2564

33 view

เซเว่น อีเลฟเว่น เคียงข้างสังคมสู้ภัยโควิด เร่งขับเคลื่อนโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน”

07 พ.ค. 2564

52 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

เซเว่น อีเลฟเว่น เร่งขับเคลื่อนโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน” น้อมถวายแอลกอฮอล์เจล-เครื่องวัดอุณหภูมิ-น้ำดื่ม ให้กับวัดผ่านมหาเถรสมาคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19


เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม 18 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมทยอยส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ รวมถึงพระสงฆ์ในวัด


โดย ซีพี ออลล์ ได้น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่มสะอาด จากโครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ซีพี ออลล์ ได้ถวายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดยานนาวา วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ไปเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 วัด


โดยครั้งนี้ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รับถวายจากคุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์และสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19


นับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคต่างๆ แล้วกว่า 40 แห่ง ทั้งยังมอบสิ่งของจำเป็นให้กับภาคประชาสังคม อาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน, มูลนิธิเด็ก และ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45 เคหะร่มเกล้า เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/Dq9WJk4vvnA

ข่าวยอดนิยม