พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่รพ.ในกรุงเทพ-ต่างจังหวัด

06 พ.ค. 2564

31 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด


วันนี้ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบเครื่องเอกซ์เรย์ เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดประมวลผลภาพเอกชเรย์ทรวงอก ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พบผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอด ให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว


เช่นเดียวกับที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเครื่องมือดังกล่าวจะตรวจจับ และแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติ ด้วยจุดผิดปกติ ของโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการตรวจ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์ และเมื่อสถานการณ์ของโรคกลับสู่สภาวะปกติ ยังสามารถนำไปใช้งานในภาคสนาม เมื่อมีภารกิจอื่นต่อไป


ส่วนที่หอประชุมพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบเครื่องเอกซ์เรย์ เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดประมวลผลภาพด้วยระบบ AI พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพื่อใช้ในการดำเนินงานดูแล รักษา ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยทรงห่วงใยประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเครื่องเอกซ์เรย์ เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดประมวลผลภาพนี้ จะสามารถช่วยแบ่งเบาการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี


ส่วนที่ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดป้องกันร่างกายส่วนบุคคล หรือชุด PPE รวมทั้งชุดกาวน์ที่มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นละออง และของเหลวต่างๆ รวม 7,000 ชุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนประชาชน ผู้มารับการรักษาพยาบาลอย่างหาที่สุดมิได้ข่าวยอดนิยม