พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ

06 พ.ค. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้เวลา 08.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้ คู่สมรส เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยข่าวยอดนิยม