เศรษฐกิจ

ครม.ต่อมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน ช่วยบรรเทาช่วงโควิด

05 พ.ค. 2564

96 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

(5 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เม.ย.-พ.ค. 64


ต่ออายุมาตรการลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็นเวลา 2 เดือน โดยบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก หากใช้เกิน 150 หน่วยต่อเดือน


กรณีใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หรือ เท่ากับค่าไฟเดือนเมษายน ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง และกรณีใช้ไฟมากกว่าค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ในอัตราร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ใช้ เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการใช้ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก


ส่วนมาตรการลดค่าน้ำประปา ให้ลดค่าน้ำประปา ลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 64สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/EX8xgNTNE7w

ข่าวยอดนิยม