ในประเทศ

ตอบชัด! สปสช.ยันรักษาโควิด-19 ฟรี ทุกโรงพยาบาล เป็นล้านก็จ่ายให้

04 พ.ค. 2564

106 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

จากข้อสงสัยที่หลายคนยังมีความกังวล ในค่ารักษาพยาบาลหากติดเชื้อโควิด-19 ที่บางคนก็ต้องจ่ายค่ารักษาสูงถึงหลักแสนบาท ในขณะที่บางคนไม่จำเป็นต้องจ่าย แม้จะรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็ตาม


ทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยังคงยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิรับการรักษาโรคโควิด-19 ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน


โดยมีคำยืนยันจากรองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ถึงสิทธิพื้นฐานที่ผู้ป่วยโควิด-19 พึงมีในการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยยืนยันว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


อย่างไรก็ดี หลังจากพบว่ามีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน ที่มีราคาถึงหลักแสนบาทต่อคน โดยไม่ได้มีค่าบริการพิเศษเสริมใดๆ ทางทีมข่าวได้ลองสำรวจราคาห้องพักโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเฉลี่ยมีค่าห้องอยู่ที่ต่ำสุด 2,500 บาท และสูงสุด 12,500 บาท ต่อคืน


ทั้งนี้ สปสช. ยืนยันว่าได้ตกลงกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ถึงการจ่ายค่าชดเชยให้ในรายละเอียดค่าบริการทางการแพทย์ 16 หมวด ตามเงื่อนไขการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤต หรือ UCEP ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน ในสังกัดใดก็ตาม


ในค่ารักษาพยาบาล สปสช.จะจ่ายชดเชยให้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เช่น ค่ารถรับส่งจ่ายราคาตามจริง ค่าห้องความดันลบ หรือ ห้อง icu 2,500 ค่าห้องผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาล ฮอสปิเทล หรือ โรงพยาบาลสนาม 1,500 บาท และค่ายา 7,200 บาท โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เว้นแต่กรณีผู้ป่วยเรียกรับบริการอำนวยความสะดวกอื่นๆ นอกเหนือเงื่อนไข จะต้องจ่ายส่วนต่างเองและสามารถใช้ประกันส่วนบุคคลได้


ดังนั้น หากผู้ป่วยโควิด-19 พบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและการรักษาก็สามารถแจ้งเข้ามาที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้ในทันที

ข่าวยอดนิยม