พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือชาวอินเดีย

04 พ.ค. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวอินเดีย ในภาวะวิกฤตโควิด-19


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญเครื่องผลิตออกซิเจน และถุงบรรจุก๊าซออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์พระราชทานไปมอบแก่ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ


โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวอินเดีย ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งกองทัพอากาศ จะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานดังกล่าว ไปยังสาธารณรัฐอินเดีย เป็นการเร่งด่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสาธารณรัฐอินเดีย ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐอินเดีย อยู่ในภาวะวิกฤต มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และถังออกซิเจน ขาดแคลนทั่วประเทศ รัฐบาลอินเดีย ได้เร่งจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในกรุงนิวเดลี ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด


ในขณะที่หลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร , สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสหรัฐอเมริกา ได้จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐอินเดีย ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าว

ข่าวยอดนิยม