พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ นำไปรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

01 พ.ค. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ แก่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร และกรมแพทย์ทหารบก เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 45 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมด้วยคณะ เฝ้ารับพระราชทาน ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 7 หมื่นเม็ด เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19


ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข 1 หมื่นเม็ด, กรุงเทพมหานคร 5 หมื่นเม็ด และกรมแพทย์ทหารบก 1 หมื่นเม็ด ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร


ในการนี้ มีพระดำรัส ทรงห่วงใยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างน่าชื่นชม


ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นในประเทศไทย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยประชาชน และทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในทุกภาคส่วน ที่ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูง


โดยที่ผ่านมาได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน นอกจากนี้โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ด้วยทรงห่วงใยประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในขณะนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์เป็นล้นพ้นข่าวยอดนิยม