พระราชสำนัก

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส ในหลวง-พระราชินี

01 พ.ค. 2564

53 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

วันนี้ เป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์ ทรงตั้งมั่นที่จะดูแลประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยาก เดือดร้อนให้ได้มากที่สุด


วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ ด้วยเป็นวันมหามงคล ที่สร้างความปลื้มปิติยินดี และสร้างความชื่นฉ่ำใจ ที่พสกนิกรชาวไทยได้มีสมเด็จพระราชินี เป็นคู่พระบารมี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกสมรสกับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระยศในขณะนั้น


พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562


นับแต่นั้นมาพสกนิกรชาวไทย ต่างประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจแห่งพระมิ่งขวัญทั้งสองพระองค์ ที่ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


นอกจากจะทรงเคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ แล้ว ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด


นอกจากนี้ภาพที่คุ้นตา อีกหนึ่งพระราชภารกิจสำคัญ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติมาโดยตลอดคือ การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด ในฐานะราชองครักษ์ที่เข้มแข็ง


ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันงดงามต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบ้ติ เป็นสิ่งยืนยันจนประจักษ์ชัดได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นดั่งพระมิ่งขวัญ ที่ทรงร่วมเป็นพลังเสริมสร้างความรัก ให้กับพสกนิกร โดยทรงพร้อมที่จะร่วมกันปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนนำความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ ภายใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ข่าวยอดนิยม