พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ แก่ รพ.สมุทรสาคร

01 พ.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายอนุกูล ไทยถาบันดร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล พร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ Chest ด้วยระบบ AI พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เพื่อนําไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร


ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยสุขอนามัยของประชาชน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาด ในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 และในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังพบผู้ป่วยจํานวนมากที่มีภาวะปอดอักเสบ จึงจําเป็นต้องมีการวินิจฉัยที่แม่นยํา เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล ลดอัตราความรุนแรง ลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ชาวจังหวัดสมุทรสาคร


ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยสุขอนามัยของประชาชน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาด ในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 และในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังพบผู้ป่วยจํานวนมากที่มีภาวะปอดอักเสบ จึงจําเป็นต้องมีการวินิจฉัยที่แม่นยํา เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล ลดอัตราความรุนแรง ลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ชาวจังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวยอดนิยม