เศรษฐกิจ

แรงงานยื่น 7 ข้อ จี้รัฐบาลแก้ไขกฏหมายประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงาน

30 เม.ย. 2564

63 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

วันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.) วันแรงงาน กลุ่มแรงงาน ยื่น 7 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล จี้รัฐบาลเร่งแก้ไขกฏหมายประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงาน


นายสุชาติ ไทยล้วน ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เข้ายื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงาน ต่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล ประกอบด้วย 7 ข้อเรียกร้อง 16 ประเด็น โดยส่วนใหญ่เป็นข้อเรียกร้องเดิมที่เคยเสนอในวันแรงงานปี 63 เช่น ให้รัฐบาลปฏิรูป แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม โดยการปรับฐานการรับเงินบำนาญให้มีอัตราเริ่มต้นที่ 5,000 บาท


ในกรณีผู้ประกันตนเกษียณอายุ และรับบำนาญแล้ว เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อ ให้มีสิทธิรับเงินบำนาญต่อไป และผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพให้คงสิทธิไว้ 3 กรณี ได้แก่ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และค่าทำศพ 


ในกรณีผู้ประกันตนพ้นสภาพจากมาตรา 33 และประกันตนต่อตามมาตรา 39 การคำนวณเงินค่าจ้างเดิม 60 เดือน เป็นค่าทดแทนต่างๆ ขอให้ใช้ฐานค่าจ้างจากมาตรา 33 เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลประกันตน มาตรา 40 เหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ขยายอายุผู้ประกันตนจากเดิม 15-60 ปี ขยายเป็น 15-70 ปี เพื่อให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุ


ในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างแรงงานจูงใจและลดความ เหลื่อมล้ำ ให้รวมทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกเดียวกัน


กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี และส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนแล้วให้มีสิทธิเลือกรับเงินบำเหน็จ หรือ บำนาญได้สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/OPdd8e-EBkc

ข่าวยอดนิยม