พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ 'ทรงสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินี' เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าทีปังกรฯ'

30 เม.ย. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิรโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงมีพระทัยใฝ่ในพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ตามพระราชปณิธานธรรมราชินี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม