พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่ พระราชพัชรมานิต

29 เม.ย. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชพัชรมานิต ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชพัชรมานิต ณ วัดบุญญาวาส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต เป็นพระราชพัชรมานิต พิสิฐภาวนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด, พระครูสังฆรักษ์, พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564


พระราชพัชรมานิต เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่ง ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนเมืองชลบุรี อุปสมบทเมื่อปี 2521 ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี มีหลวงปู่ชา สุภัทโท เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ในปี 2533 มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุญญาวาส ซึ่งได้พัฒนาสร้างความเจริญให้กับวัดมาโดยตลอดข่าวยอดนิยม