เศรษฐกิจ

ขสมก.ลดเที่ยววิ่งนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน ตามจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง

27 เม.ย. 2564

26 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ผู้ใช้บริการรถ ขสมก. ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (28 เม.ย.) ขสมก.จะปรับลดเที่ยววิ่งนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง


นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก.เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ขสมก.จะปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งรถโดยสารทุกประเภท ในช่วงนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อให้สอดคล้องมาตรการควบคุมการแรพร่ระบาดของโควิด 19 ของกรมการขนส่งทางบก และให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการในปัจจุบันที่มีจำนวนลดลง


เนื่องจากหลายหน่วยงาน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานอยู่ที่บ้าน และสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ขสมก.จะปรับลดจำนวนเที่ยววิ่ง เฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการลดลง ส่วนเส้นทางที่มีจำนวนผู้ใช้บริการเท่าเดิม จะไม่มีการปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งแต่อย่างใดสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/DCr2qEBO-Gs

ข่าวยอดนิยม