พระราชสำนัก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์

27 เม.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนองพระราชดำริ ร่วมส่งแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง


ประกอบด้วยเมนู ผัดพริกแกงไก่ ไข่เจียว, ผัดขิงหมู ไข่เจียว และผัดพริกเผาไก่ ไข่เจียว โดยใช้ห้องปฏิบัติการครัว ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน และร้านปรุงสารพัด ณ อาคารเรียนรวม 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นศูนย์กลาง


โดยมีบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมเป็นจิตอาสา นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวชิระ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกำลังสำคัญ ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


ซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหาร และนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี อันเป็นแนวทางที่สถาบันฯ นำมาเป็นหลักในการดำเนินงาน ส่งผลให้บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน มีความเป็นผู้ให้ มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่น


ข่าวยอดนิยม