พระราชสำนัก

องคมนตรีไพบูลย์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

26 เม.ย. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ในการกอบกู้เอกราชของชาติ ด้วยการกระทำยุทธหัตถี ทำให้ประเทศชาติดำรงเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าพระองค์ดำ เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี 2098 เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรี เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อปี 2133 ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และมีพระอัจฉริยภาพทางการรบยิ่ง ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ทั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 สิริพระชนมพรรษา 50 พรรษา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี มีการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณข่าวยอดนิยม