พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้ง รพ.สนามกองทัพอากาศ

22 เม.ย. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ รองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มมากขึ้น


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และขยายวงกว้างไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ขึ้น ณ บริเวณพื้นที่อาคารฝึก และทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ 2 (สนามกีฬาจันทรุเบกษา)


เพื่อรองรับขีดจำกัดของสถานพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลภูมิพล ที่สามารถดูแลตัวเองได้ โดยมีการแบ่งโซนการเฝ้าระวังของผู้ป่วยชาย ผู้ป่วยหญิง พร้อมอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยภายใน และนอกอาคาร สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการได้ จำนวน 120 เตียง


พร้อมกันนี้มีการนำน้องถาดหลุม หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ เป็นผลงานวิจัยของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มาใช้ในการลำเลียงอาหาร ยา เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย


ข่าวยอดนิยม