พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

22 เม.ย. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2564 ความว่า


"สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร กรุงลอนดอน ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน และความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักร


หม่อมฉันขอให้ฝ่าพระบาทมั่นใจว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตร ที่มีมายาวนานระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง จะดำเนินก้าวหน้าต่อไป ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้ จะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือ ที่เจริญงอกงามสืบไป"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวยอดนิยม