เศรษฐกิจ

ก.คลัง ย้ำขยายสิทธิ์ "เราชนะ" ไม่ใช่การเปิดรับลงทะเบียนใหม่

21 เม.ย. 2564

121 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

กระทรวงการคลัง ย้ำ การขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ ไม่ใช่การเปิดรับลงทะเบียนใหม่


โดยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เดิมกระทรวงการคลัง คาดการณ์จำนวนผู้ใช้สิทธิเราชนะ เอาไว้ที่ 31 ล้านคน วงเงินใช้จ่าย 2 แสน 1 หมื่นล้านบาท แต่จากการเปิดให้ทบทวนสิทธิ และเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ทั้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง พบว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิมากกว่าที่คาดการณ์ไว้


กระทรวงการคลัง จึงเสนอคณะรัฐมนตรี จัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้าน 4 แสนคน หรือ เพิ่มเป็น 33 ล้านคน ซึ่งย้ำว่าไม่ใช่การเปิดรับลงทะเบียนใหม่ โดยกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงินโอนตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลารับสิทธิ์ คณะรัฐมนตรี จึงได้ขยายเวลาการใช้จ่ายออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะหมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ไปเป็น 30 มิถุนายนนี้สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/P0lRZ_fcEFs

ข่าวยอดนิยม