พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

21 เม.ย. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง


วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 52 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ด้านกิจการรัฐสภา มาก่อน


เวลา 18 นาฬิกา 57 นาที นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาก่อน


เวลา 19 นาฬิกา 1 นาที นายตีแยรี มาตู ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายตีแยรี มาตู เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย-โอเชียเนีย กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน


เวลา 19 นาฬิกา 10 นาที นายรัคมัต บูดีมัน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย นายรัคมัต บูดีมัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน


เวลา 19 นาฬิกา 14 นาที นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย มาก่อน


เวลา 19 นาฬิกา 19 นาที นายจูเวา บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย นายจูเวา บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส ประจำรัฐอิสราเอล มาก่อน


ข่าวยอดนิยม