พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ จ.นครราชสีมา

20 เม.ย. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


วันนี้ เวลา 14.03 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ห้องประกอบอาหาร ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหยางโจว จำนวน 5 กระทะ ซึ่งวัตถุดิบประกอบด้วย ข้าวสวย เนย ไก่หรือเนื้อ ไส้กรอก แครอท ถั่วลันเตา เบคอนทอดกรอบ ซอสถั่วเหลือง และพริกไทย เพื่อพระราชทานให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


ด้วยมีพระประสงค์ให้บุคคลผู้เป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ


ที่ผ่านมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ


อาทิ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ และสำรองไว้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์นำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย นอกจากนั้น ยังโปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับพระราชทานข้าวกล่อง เมนูข้าวผัดหยางโจว พร้อมน้ำดื่ม รวมจำนวน 300 ชุด เพื่อเชิญไปมอบแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา


พร้อมกับกราบทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 273 คน โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 4 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 550 เตียง


ในการนี้ ได้มีพระดำรัสชื่นชมการปฏิบัติงาน และพระราชทานกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่เสียสละร่วมกัน ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม


ข่าวยอดนิยม