พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เชิญน้ำสงกรานต์ถวายสมเด็จพระสังฆราช

18 เม.ย. 2564

2 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์


วันนี้ (17 เม.ย.64) เวลา 9 นาฬิกา 49 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร ในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์


จากนั้นเข้ายังพระอุโบสถ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 โดยเครื่องสรงน้ำพระราชทาน ประกอบด้วยน้ำสรงพระราชทาน และผ้าไตรจีวร ทั้งนี้ด้วยทรงยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้ง ดังเช่นพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย


ซึ่งนอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้ว ยังมีราชประเพณีหนึ่งที่สำคัญ คือ การพระราชทานเครื่องสรงน้ำ และเครื่องรดน้ำสงกรานต์ แก่พระราชวงศ์ผู้ใหญ่ ตลอดจน ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ ตามโบราณราชประเพณี เพื่อเป็นการแสดงพระราชกตัญญุตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย มาแต่โบราณ โดยมีกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา อาทิ การสรงน้ำพระ ซึ่งมี 2 แบบ คือ การสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ เพื่อแสดงความเป็นพุทธมามกะ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มศักราชใหม่

ข่าวยอดนิยม