ในประเทศ

เปิดข้อเท็จจริง กรณีพระเถระทั้ง 5 รูปกลับมาสวมจีรวร

16 เม.ย. 2564

109 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

อดีตพระเถระ 5 รูป ที่เพิ่งผ่านการทำพิธีกลับครองจีวรที่วัดสะเกศฯเมื่อ 2 วันก่อน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหา ทุจริตเงินโครงการอบรม คุณธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนกว่า 37 ล้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลายคนตั้งข้อสงสัย ทำไม พระที่เคยถูกให้ถอดจีวร ยังกลับมาครองสมณเพศได้ เรื่องนี้ มีคำอธิบายจากหนังสือรับรอง และรายงานที่จะนำส่งไปถึงรองนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อประธานกรรมการมหาเถระสมาคม และกรรมการมหาเถระสมาคม


13 เมษายน 2564 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู กลายเป็นวันที่คณะสงฆ์วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กำหนดเป็นวันประกอบพิธีกลับครองจีวรให้กับ อดีตพระเถระ 5 รูป ที่เคยถูกกล่าวหา ว่าร่วมกันทุจริตเงินของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติกว่า วงเงิน กว่า 37 ล้านบาทเมื่อปี 2561 จนต้องปลดจีวร ระหว่างต่อคดี ทั้งแพ่งและอาญา


ประกอบ อดีตพระพรหมสิทธิ หรือ ( ธงชัย สุขญาโณ สุขโข) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ , อดีตพระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา)อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ , อดีตพระครูสิริวิหารการ (สมจิตร จันทร์ศรี) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส ,อดีตพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร วงศ์ชะอุ่ม) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส , อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์ (สังคม ญาณวฑฺฒโณ สังฆะพัฒน์) ให้ได้กลับมาครองจีวรอีกครั้ง หลังจากการพ้นข้อหาทุจริตทางแพ่งและอาญา


ปี 2561 วัดสระเกศฯ กลายเป็นปมร้อนในวงการคณะสงฆ์ หลังจากพระเถระทั้ง5 รูป ตกป็นผู้ถูกกล่าวหา ร่วมกันทุจริตงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนฯ วงเงิน 37 ล้านบาท ปี 2559 จนถูกถอดจีวรระหว่างต่อสู้คดี เรื่อยมา


แต่ภายหลัง ศาลแพ่งได้พิพากษา ว่าไม่พบการทุจริต จึงมีคำพิพากษาให้คืนเงินที่อายัดไว้ ทั้งหมด และไม่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก ทำให้อดีตพระเถระทั้ง 5 กลับมาครองจีวรอีกครั้ง ท่ามกลางคำถามว่า พระทั้ง 5 ขาดจากความเป็นพระไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่


เป็นหนังสือ รับรอง ที่ลงนามโดยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วุฒิสภา และไวยาวัจกรวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ที่ได้ลงนามรับรองและอธิบายไว้ ว่า คณะสงฆ์ที่ถูกกล่าวหา ยังปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ ทุกประการ เพราะเหตุผลที่ทำให้ ต้องถอดจีวรออก เพราะไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างถูกดำเนินคดีและไม่สามารถห่มจีวร ขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำได้ ความเป็นพระยังอยู่ต่อไป หากไม่ได้เปล่งวาจา ลาสิกขา ด้วยความสมัครใจ


ะบันทึกฉบับนี้ ยังได้อ้างอิง รายงานกระบวนพิจารณาของศาล เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม ปี2562 ตอนหนึ่งว่า " จำเลยที่ 1 ที่ 2ที่ 3 และที่ 4 มาศาล โดยอยู่ในสมณเพศ พระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา จำเลย แถลงต่อศาลว่า หลังจากได้รับการปล่อยตัว ชั่วคราวแล้ว ก็ได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ครองสมณเพศตามพระธรรมวินัยเช่นเดิม และปัจจุบันยังคง จำวัดอยู่ที่วัดสระเกศ


นอกจากนี้ เมื่ออดีตพระเถระทั้ง 5 รูป ทำพิธีกับครองจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายพิศิษฐ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มจร. และไวยาวัจกรวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ยังได้ทำหนังสือขอประทานอนุญาตกราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการมหาเถระสมาคม และกรรมการมหาเถระสมาคมทุกรูปทราบ เรื่องการกลับมาของผ้าไตรจีวรของพระภิกษุ ทั้ง 5 ที่ถูกสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวหาอันเป็นความเท็จและรายงานไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย

ข่าวยอดนิยม