ต่างประเทศ

อนามัยโลกวอนทั่วโลกงดขายสัตว์ป่า ลดเสี่ยงการแพร่โรคอุบัติใหม่

14 เม.ย. 2564

143 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

องค์การอนามัยโลกแถลงเรียกร้องให้แต่ละประเทศหยุดขายสัตว์ป่ามีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมในตลาดขายอาหาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่


โดยในคำแนะนำชั่วคราวที่องค์การอนามัยโลกจัดทำร่วมกับองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(โอไออี) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นอีพี) ระบุว่า ในคำแนะนำเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ระงับการขายสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีการจับมา ในตลาดขายอาหาร อันเป็นมาตรการฉุกเฉิน เนื่องจากสัตว์ป่าต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม เป็นแหล่งที่มาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในมนุษย์มากถึงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนมากจะมาจากไวรัสพันธุ์ใหม่


ตลาดแบบดั้งเดิมที่มีสัตว์เป็นๆ ถูกจับขังอยู่และมีการเชือดสัตว์ ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่เชื้อโรคสู่คนงานและลูกค้าที่มาเดินจับจ่ายซื้อของ คำแนะนำระบุ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ ปิดตลาดในส่วนที่เป็นโซนขายสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังมีชีวิตอยู่ เว้นแต่จะมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวมากเพียงพอ


คำแนะนำข้างต้นมีขึ้นในขณะเป็นที่รับรู้กันดีว่าโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปในทุกย่อมหญ้าจนกลายวิกฤตสาธารณสุขโลกอยู่ในเวลานี้ มีต้นตอการแพร่ระบาดมาจากตลาดขายอาหารในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายแรกๆ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของแผงขายอาหาร คนงานในตลาดหรือคนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดดังกล่าว

ข่าวยอดนิยม