ในประเทศ

กระทรวงคมนาคมนำร่อง ปรับความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข 32 ด้วยความเร็ว 120 กม./ชม.

14 เม.ย. 2564

54 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้นำร่อง การปรับความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข 32 ตามประกาศกฎกระทรวงปี 2564 ให้รถสามารถใช้เส้นทางด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจากสถิติพบว่าหากรถสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่ากัน ก็สามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างมีนัยยะสำคัญ


กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบท พ.ศ. 2564 ได้กำหนดความเร็วประเภทของรถชนิดต่างๆ ไว้ เช่น รถยนต์ ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในเลนขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง / บิ๊กไบค์ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง / จักรยานต์ยนต์ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง / รถบรรทุก 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง / และรถชนิดอื่นๆ ต่ำสุดที่ 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เบื้องต้นได้ทดลองนำร่องบนถนนทางหลวงหมายเลข 32 บางปะอินอ่างทอง ช่วงกิโลเมตรที่ 4 ถึง 50 รวมระยะทาง 46 กิโลเมตร


นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ระบุว่าเส้นทางที่เข้าตามเกณฑ์ จะต้องมีช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป /ต้องมีเกาะกลางถนนแบบกำแพง / ต้องไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยปัจจุบันมีถนนที่มีลักษณะตรงตามกฎหมาย 2 แห่ง คือ ถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 และสาย 9 ซึ่งเป็นทางหลวงพิเศษ


ขณะที่ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า ช่องทางจราจรควรสัมพันธ์กับการใช้ความเร็ว ซึ่งถนนทั้ง 3 สายนี้เข้าตามเกณฑ์ เนื่องจากมีขนาดช่องทางตั้งแต่ 3.5 เมตร - 3.6 เมตร ที่ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ทางที่ดีควรปรับให้เป็น 3.6 เมตร เพื่อความปลอดภัยสูงสุด


ขณะเดียวกันจากสถิติอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มักเกิดขึ้นบนถนนในเขตเมืองมากกว่าถนนระหว่างเมือง เนื่องจากความแตกต่างของความเร็วรถ กับ พิกัดความเร็วที่กำหนด ดังนั้นการสร้างช่องทางเพื่อให้รถได้ทำความเร็วก่อนเข้าร่วมทางหลัก จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้

ข่าวยอดนิยม