ในประเทศ

3 วันสงกรานต์ ยอดดับพุ่ง 110 ศพ สาเหตุหลักขับรถเร็ว

13 เม.ย. 2564

19 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถิติอุบัติเหตุวันที่ 3 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ 388 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย ผู้บาดเจ็บ 373 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังคงเป็น รถจักรยานยนต์


สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (10 - 12 เม.ย. 64) เกิดอุบัติเหตุ 1,090 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 110 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,099 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช 49 ครั้ง และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ ชลบุรี เสียชีวิต 6 ราย


สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/skfxreX61AE

ข่าวยอดนิยม