พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบผู้ประสบวาตภัย จ.พิษณุโลก

10 เม.ย. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 699 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎร ที่ประสบวาตภัย และได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย ซึ่งได้รับผลกระทบได้รับทราบ


ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และพูดคุยให้กำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดฝนตกและลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอพรหมพิราม, อำเภอวังทอง, อำเภอเนินมะปราง, อำเภอนครไทย, อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอชาติตระการ ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 30 ตำบล 113 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายรวม 699 หลังคาเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร (ไร่ข้าวโพด) เสียหาย 300 ไร่


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ข่าวยอดนิยม