พระราชสำนัก

ปธ.องคมนตรี มอบทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

10 เม.ย. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


สำหรับทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2547 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้น และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญ การสืบสานพระพุทธศาสนา ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน และสามารถเผยแพร่หลักธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคง เป็นหลักชัยในการดำรงชีวิตของชาวไทยสืบไป โดยครั้งนี้ มีพระภิกษุและสามเณร ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 จำนวน 234 รูป

ข่าวยอดนิยม