พระราชสำนัก

องคมนตรีจรัลธาดา ประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564

09 เม.ย. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปร่วมประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยได้รายงานแผนงานทุนวิจัยของมูลนิธิฯ 50 โครงการ


พร้อมแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการวิจัย เพื่อร่วมประเมินผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวง ได้พัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูง ช่วยให้เกษตรกรควบคุมโรคและแมลง และยังรายงานปัญหาผ่านแอพลิเคชั่น เพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที


ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานบนสมาร์ทโฟน กว่า 300 ราย และในปีนี้ได้จัดอบรมแก่เกษตรกร 39 สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีก 9,000 คน พร้อมทั้งมีแผนถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. 44 แห่ง ใน 7 จังหวัด ที่คัดเลือกพันธุ์พืชอาหารและพืชท้องถิ่น ได้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวม 98 พันธุ์ หนึ่งในนั้นคือ กัญชง หรือ เฮมพ์ พืชเศรษฐกิจในอนาคต


ทั้งนี้ยังติดปัญหาด้านกฎหมายพันธุ์กัญชง เพราะประเทศไทยยังไม่มีพันธุ์ที่มีสารเสพติดต่ำ จึงพัฒนาจนได้พันธุ์เฮมพ์ ที่มีสารเสพติดต่ำ 9 พันธุ์ ให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวยอดนิยม