พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล-ทรงสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระสังฆราช

09 เม.ย. 2564

29 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วทรงถวายธูปเทียนแพ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอนุโมทนา


โอกาสนี้ ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกี่ยวกับเรื่อง “อิทธิบาท 4” หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จะทำให้ผู้นำไปประพฤติปฏิบัติประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายในสิ่งที่ทำ ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา และทรงสนทนาธรรม เรื่อง “ความกลัวในใจ” และ “การเกิดและการดับของมนุษย์” ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทรงเคยสนทนาธรรมกับพระเทพพัชรญาณมุนี หรือ พระอาจารย์ฌอน ชยสาโร จากสถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาแล้ว ด้วยทรงสนพระทัย ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ ’ หลวงพ่อนาค’ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว หนังสือมงคลนพรัตน และหนังสืออนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร


จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระเจดีย์ ทอดพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ ’หลวงพ่อนาค’ องค์จริง โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำทอดพระเนตรและทรงอธิบายประวัติของพระพุทธรูปฯ และทอดพระเนตรพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระองค์ที่ 2


ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทย ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก เป็นการส่วนพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

ข่าวยอดนิยม