พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์

09 เม.ย. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทาน พระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี วันที่ 1 เมษายน 2564


ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระราชปณิธาน ที่จะให้คลังออมสิน เป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และยังช่วยฝึกฝนให้ราษฎร รู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ทรงตราพระราชบัญญัติ จัดตั้งคลังออมสินขึ้น และยกฐานะเป็นธนาคารออมสิน เปิดดำเนินการในรูปแบบธนาคาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2490


ต่อจากนั้นเสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งใหม่ กับครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 30 ปี และ 20 ปี เฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จบหลักสูตร เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ พร้อมกับถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาทแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ความตอนหนึ่งว่า " ความสำเร็จที่ได้รับนี้ เป็นผลมาจากความ อุตสาหะพากเพียรของแต่ละคน นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้น ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวได้อย่างยิ่ง"

ข่าวยอดนิยม