การเมือง

สภาล่ม! 'ชวน' สุดยื้อ เลื่อนถก พ.ร.บ.ประชามติไปสมัยหน้า

08 เม.ย. 2564

168 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

สภาล่ม! ถก พ.ร.บ.ประชามติยังไม่ทันเข้าวาระ 3 กลับมาพิจารณาใหม่เปิดสมัยสามัญเดือนพฤษภาคม


ในระหว่างพิจารณากฎหมายประชามติตลอดทั้งวัน ที่ประชุมก็ดำเนินการ ด้วยองค์ประชุมปริ่มน้ำ เกินองค์ประชุมเล็กน้อยตลอดทั้งวัน สำหรับบรรยากาศการประชุมในช่วงบ่ายเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีสมาชิกอยู่ร่วมประชุมกันบางตาเกินองค์ประชุมเพียงไม่มาก โดยในมาตรา50 เรื่องการนับคะแนนเสียงประชามติ ที่เมื่อมีการแสดงตนเป็นองค์ประชุมก่อนลงมติ


ปรากฏว่า มีสมาชิกเหลืออยู่แค่ 372 คน เกินองค์ประชุม 366 คน มาแค่ 6 เสียงเท่านั้น จน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องคอยกระตุ้นเตือนขอความร่วมมือให้สมาชิกอยู่ในห้องประชุม ขอให้อดทนช่วยกันทำหน้าที่ เพราะเรามาไกลกันแล้ว แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ในมาตรา 50/1 เรื่อง การนับคะแนนเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร เมื่อ นายชวน กดออดให้สมาชิกแสดงตนเป็นองค์ประชุม ปรากฏว่า ยังคงมีสมาชิกอยู่กันอย่างบางตา แม้ นายชวน ต้องกดออดเรียก 3 รอบ


จากนั้น เวลาประมาณ 14.30 นายมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.เพื่อไทย เห็นมีสมาชิกร่วมประชุมน้อย จึงถามเรื่องการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ จะมีอีกหรือไม่ หากการประชุมในวันนี้ไม่สามารถเดินหน้าได้


เวลาประมาณ 14.35 นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา เสนอให้นับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ โดยให้เหตุผลว่า ห้องประชุมมีสมาชิกน้อยไม่สอดคล้องกับตัวเลขจำนวนองค์ประชุม


โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้น พยายามให้ทุกฝ่ายคุยกันด้วยดี เพราะอยากให้การประชุมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมกับพยายามอธิบายเหตุผลเรื่องตัวเลของค์ประชุม ซึ่งอาจไม่เท่ากับสมาชิกที่อยู่ในห้อง เป็นเพราะสมาชิกอยู่นอกห้องประชุมหากไม่มีการอภิปราย เนื่องจากช่วงนี้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 แต่ นายกิตติศักดิ์ ไม่ยินยอม แม้กระทั่งนายชวนจะขอร้องให้ทบทวน จนนายชวนต้องขอพักการประชุม เพื่อเชิญวิปทั้ง 3 ฝ่ายหารือร่วมกัน


ใช้เวลาหารือไม่นาน ที่ประชุมก็ดำเนินการต่อ โดยนายชวน ย้ำว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายประชามติ เหลือเพียงหมวด 8 และ 9 เท่านั้น ซึ่งผลการรือเห็นตรงกันว่า จะให้นายชวน ดำเนินการเท่าที่ทำได้ โดย นายชวน ย้ำว่า แม้จะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะไม่ตำหนิใคร เพราะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น


จนกระทั้งเวลา 15.16 น. นายชวน ตัดสินใจ เลื่อนการประชุมออกไปก่อน โดยไม่มีการนับองค์ประชุมแต่อย่างใด ให้เหตุผลเพียงว่า เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการพิจารณากฎหมายมากที่สุด จากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงอ่านพระราชบรมราชโองการปิดสมัยการประชุมทันที

ข่าวยอดนิยม