พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้นำศาสนา ราษฎร ปัตตานี-ยะลา

08 เม.ย. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้นำศาสนา และราษฎร ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งวัดแห่งนี้นับเป็นวัดเก่าแก่ ที่สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ภายในวัดมีศาสนสำคัญ อาทิ สถูปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด และวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด


จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังสรุปข้อมูล การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับเยี่ยมชม นิทรรศการผลการขับเคลื่อนงาน ด้านการพัฒนาของศูนย์อำนวยการฯ (ศอ.บต.) โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมในภาคครัวเรือน เพื่อให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้ และส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ ส่งจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ


ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังมัสยิดกลาง ประจำจังหวัดยะลา เพื่อพบปะพูดคุยกับโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ โดยมอบพรหมปูละหมาดใช้ในช่วงเดือนรอมฎอน และอินทผลัม แก่ผู้นำศาสนา ตลอดจนเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลาง ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2497 เพื่อเป็นศาสนสถานสำคัญของชาวไทยมุสลิม สำหรับประกอบศาสนกิจ และเพื่อศึกษาธรรม โอกาสนี้ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย

ข่าวยอดนิยม