พระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อพระพุทธศตวรรษบุญบารมี ที่วัดธารทหาร นครสวรรค์

08 เม.ย. 2564

62 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อพระพุทธศตวรรษบุญบารมี ที่วัดธารทหาร จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ เวลา 17.04 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดธารทหาร หรือวัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเททองหล่อพระพุทธศตวรรษบุญบารมี ซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสที่พระครูนิวิฐปุญญากร เจ้าอาวาส มีอายุครบ 100 ปี โดยมีพุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว ซึ่งจะประดิษฐานเป็นพระประธานประจำศาลา 100 ปีหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เพื่อเป็นที่สักการะบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน


สำหรับวัดธารทหาร เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4 ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี 2482 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2536 เดิมชื่อวัดห้วยด้วน ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธารทหาร ตามชื่อหมู่บ้านธารทหาร โดยมีพระครูนิวิฐปุญญากร หรือ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่เคารพ ศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และใกล้เคียง ด้วยเป็นพระเถราจารย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม และเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อเดิม ซึ่งให้การอุปถัมภ์แก่สถานศึกษา และโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง


โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเยี่ยมประชาชนชาวอำเภอหนองบัว และใกล้เคียง ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งทางอำเภอได้เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี

ข่าวยอดนิยม