เศรษฐกิจ

ค้าชายแดน-ผ่านแดน 2 เดือนแรกของปี 64 โตได้ 18.60%

07 เม.ย. 2564

29 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

กรมการค้าต่างประเทศ เผยการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีมูลค่า 2.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.60% โดยกลับมาขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องติดกันเป็นเดือนที่ 3


นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา มีมูลค่า 1.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.06% โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 9.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.17%


รองลงมา คือ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้ารวม 9.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.95%  ขณะที่ กัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวม 3 หมื่นล้านบาท ลดลง 4.80% และเมียนมา มีมูลค่าการค้ารวม 2.8 หมื่นล้านบาท ลดลง 7.85% สำหรับ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ยางพารา น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น


ส่วนการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปตลาดจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ มีมูลค่ารวม 1.01 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.93%


ส่งผล การค้าชายแดน และผ่านแดนของไทย 2 เดือนแรกปีนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.60% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/XBVByC-2E-g

ข่าวยอดนิยม