พระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

07 เม.ย. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สำนักพระราชวัง เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช


วันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง เปิดปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติสืบมาทุกรัชกาล


และหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระบรมรูปขึ้น เพื่อถวายเป็นพระบรมราชอนุสรณ์ และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563


ทั้งนี้ จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ครั้งต่อไป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน 2564 โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม